【 ဆောင်းပါး 】“ အသင်းအဖွဲ့ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း”

 【 ဆောင်းပါး 】“ အသင်းအဖွဲ့ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း”    

အသင်းအဖွဲ့များသည် လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းတိုင်း၏ အခြေခံအုတ်မြစ်များဖြစ်သည်။ အောင်မြင်သောအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တို့သည် ထိရောက်သောအဖွဲ့စီမံမှုနှင့် မအောင်မြင်မှုကို ဦးတည်သည့်ကိစ္စရပ်များကို ကောင်းစွာခွဲခြားနားလည်ကြသည်။ အောင်မြင်သောမန်နေဂျာတစ်ဦးဖြစ်လိုပါလျှင် အသင်းအဖွဲ့၏အလုပ်များကို စနစ်တကျ စီမံချက်ချမှတ်ရန်၊ ဒီဇိုင်းဖော်ရန်လိုအပ်ပြီး၊ အလုပ်တာဝန်များ ထိရောက်စွာခွဲဝေခြင်း တိုးတက်မှုကို စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးခြင်း ရလဒ်ကောင်းရရှိစေရန် စေ့ဆော်မှုပြုခြင်း စသည်များကို ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည်။

မန်နေဂျာတစ်ဦးသည် အသင်းအဖွဲ့ကိုထိရောက်စွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန်-

(၁) အစီအမံများပြုလုပ်ခြင်း၊ ပန်းတိုင်များသတ်မှတ်ခြင်း

(၂) လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ပုံဖော်ခြင်း၏

(၃) စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားသော အသင်းအဖွဲ့ဖြစ်လာစေခြင်း

(၄) မတူညီသောယဉ်ကျေးမှု အစဉ်အလာများကို တန်ဖိုးထားခြင်း

(၅) ထိရောက်စွာတာဝန်ခွဲဝေအပ်နှံခြင်း

(၆) အဖွဲ့ဝင်များကိုစေ့ဆော်မှုပြုခြင်း

(၇) သင်ကြားရေးစွမ်းရည်မြင့်မားလာခြင်း(အသင်အပြကောင်းခြင်း)

(၈) စွမ်းဆောင်ရည်ကိုသုံးသပ်အကဲဖြတ်ခြင်းစသည်တို့ကိုဆောင်ရွက်ရပါသည်။                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

၂.၁ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များ  ချမှတ်ခြင်းနှင့် အစီအမံများရေးဆွဲခြင်း

(setting Goals and Planning)

အစီအမံများချမှတ်ဆောင်ရွက်တက်ခြင်းသည် မန်နေဂျာတိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ကျွမ်းကျင်မှု အရည်အသွေးတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ မန်နေဂျာတို့သည် လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း၏ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဆိုသည်မှာ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီအတွက်လည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းဌာနတစ်ခုချင်းစီအတွက်လည်းကောင်း၊ ကုမ္ပဏီ အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုလုံးအတွက်သော်လည်းကောင်း လိုချင်သောရလဒ်များကို သတ်မှတ်ထားရှိဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ထိရောက်သောရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သတ်မှတ်ရန် အခြေခံစည်းမျဉ်း(၅)ရပ်ရှိပါသည်။ အဆိုပါစည်းမျဉ်း ငါးရပ်သည် ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို Smart ဖြစ်စေပါသည်။ Sသည် SpeciJic ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ တိတိကျကျသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖြစ်ရမည်။ မဝေဝါးရ၊ ရည်မှန်းချက်သည် တိကျမှုရှိရမည်။ Make sure ဖြစ်ရမည်။ သေချာရမည်။ Accurate ဖြစ်ရမည်။ တိုးတက်ချင်တယ်ဟူ၍မရ။ ဘယ်နယ်ပယ်မှာလဲ။

            M သည် Measurable ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ တိုင်းတာနိုင်ရမည်။ အရောင်းပိုရချင်တယ်ဟူ၍မရ။ ၂၀၂၂ မှာ ၂၀၂၁ ကအရောင်းပမာဏတန်ချိန် ၂၀ရာခိုင်နှုန်းပိုမိုရောင်းချနိုင်ရမည်ဟူသော တိုင်းတာနိုင်သောရည်မှန်းချက် ဖြစ်ရပါမည်။

            A သည် Attainable၊ Achievable သို့ Aligned ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ရည်မှန်းချက်သည်တကယ်ရနိုင်သော(သို့တည်းမဟုတ်) အနာဂတ်အမြင် (Vision)၊ မျှော်မှန်းချက် (mission)၊ မဟာဗျူဟာ (strategy) တို့နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိရမည်။

            R သည် Realistic သို့မဟုတ် Reachable ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ရည်မှန်းချက်သည် လက်တွေ့ဆန်ရမည်။ လက်လှမ်းမမှီနိုင်တာမျိုး မဖြစ်ရပါ။ ကြိုးစားအားထုတ်ပါက မှီနိုင်သော၊ ရယူနိုင်သော ရည်မှန်းချက် မျိုးဖြစ်ရပါမည်။

            T သည် Time-bound ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ အချိန်ကာလသတ်မှတ်ချက်မပါ။ အဓိပ္ပါယ်မရှိ။ မဖြစ်သင့်။ ဘယ်အချိန်ဘယ်ကာလတွင် ဘယ်အရွေ့ဘယ်မျှပြီးမြောက်ရမည်ဟူသော အချိန်ကာလသတ်မှတ်ချက်ပါသော ရည်မှန်းချက်မျိုးဖြစ်ရမည်။

ထို့အပြင်တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီ ဌာနတစ်ခုချင်းစီ၏ ရည်မှန်းချက်သည်အဖွဲ့အစည်း၏ ရည်မှန်းချက်များ၊ Vision၊ Mission များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိရမည်ဖြစ်သည်။               

ရည်ရွယ်ချက်ကို ကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက်ကို ကောင်းစွာသဘောပေါက်ပါမှ ပန်းတိုင်ကို စနစ်တကျမှန်ကန်စွာ သတ်မှတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း၏ ရည်ရွယ်ချက်အသီးသီးအပေါ် မူတည်၍ ပန်းတိုင်အမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်ပေရာ Goalဆိုသည့် ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို မှန်ကန်စွာ သတ်မှတ်နိုင်ဖို့အတွက် လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ဂဃနဏ နားလည်သဘောပေါက်ထားဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ ပန်းတိုင်ကိုအရောက်လှမ်းနိုင်ဖို့ ဝန်ထမ်းများကို လက်တွဲဦးဆောင်၍ မဟာဗျူဟာချမှတ်ကာ နည်းလမ်းကောင်းကိုရှာ၍ ညှိနှိုင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့လိုအပ်ပါသည်။

စီမံချက်ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုသည်မှာ အန္တိမ ပန်းတိုင်ကို သတ်မှတ်ခြင်း၊ ထိုပန်းတိုင်ရောက်ရှိအောင် ဘယ်ပုံဘယ်နည်း လုပ်ဆောင်ကြရမည်ဆိုသော နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေသတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိထိရောက်ရောက် စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ပြည့် ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ စနစ်တကျ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရခြင်း၊ စီမံရခြင်းဖြစ်ပါသည်။     

ပန်းတိုင်သတ်မှတ်ရခြင်းသည် အခြေခံအကျဆုံး၊ အရေးအကြီးဆုံး ကိစ္စရပ်ဖြစ်သည်။ လိုချင်သောရလဒ်ရဖို့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီအလိုက်၊ အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုချင်းစီအလိုက်၊  ဌာနတစ်ခုချင်းစီအလိုက် ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်များ သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အောင်မြင်သော ကုမ္ပဏီများရှိ မန်နေဂျာများ၊ ဝန်ထမ်းများထံ တွင်ကိုယ်ပိုင်ပန်းတိုင်များ ထားရှိဆောင်ရွက်ကြလေ့ရှိသည်။ လုပ်ဆောင်ရမည့်အလုပ်များကို သတ်မှတ်ထားသည်။ အထောက်အပံ့များ၊ လမ်းညွှန်ချက်များ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ တိုင်းတာနိုင်သော စံညွှန်းသတ်မှတ်ချက်များ ထားရှိဆောင်ရွက်သည်။

ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ရောက်ရှိအောင်မြင်စေရန်အတွက် စနစ်တကျအစီအစဉ်ချမှတ်ရန်(planning)လိုအပ်သကဲ့သို့ စဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြပ်ကွပ်ကဲရန်(Monitoring) အရေးကြီးပါသည်။ မန်နေဂျာတစ်ဦးအနေဖြင့် နောင်ငါးနှစ်စာအတွက် ရည်မှန်းချက်ရေးဆွဲပြီး ထိုရည်မှန်းချက်ရောက်ရှိရန် မည်သို့မည်ပုံဆောင်ရွက်ရမည်ကို စနစ်တကျ အစီအစဉ်ရေးဆွဲထားသင့်သည်။

အစီအစဉ်ကို မည်သို့ရေးဆွဲ အကောင်အထည်ဖော်မည်နည်း။

‘’ငါတို့ ဘာကြောင့်ရှိနေရတာလဲ ?’’

‘’ငါတို့ဘာတွေလုပ်မှာလဲ” ဆိုသောမေးခွန်းကိုမေး၍ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို (OverallGoals)ခြုံငုံသတ်မှတ်ရန်။

မိမိလုပ်ငန်းအခြေအနေကို သုံးသပ်၍ အခွင့်အလမ်းနှင့် အတားအဆီးများကို သတ်မှတ်ရန်

ရလဒ်အပေါ်အ‌ခြေပြု၍ ရည်ရွယ်ချက်(Objectives) သတ်မှတ်။ တိုးတက်မှုကိုတိုင်းတာ။

ဘာလုပ်မယ်(What)။ ဘယ်သူက(Who)။ ဘယ်အချိန်မှာ (When)…?

တာဝန်ကဏ္ဍခွဲဝေသတ်မှတ်။ အထောက်အကူယူ။

တိုးတက်မှုကိုစောင့်ကြည့်ကွပ်ကဲ။(Monitoring the progress)                                                                                                                                                                                                                                            

 

မှူးခန့်စံ

Photo Credit: Cutting Edge PR